Aktualitások

 

 

Tisztelt Érdeklődő! A STRATEGON Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (korábbi elnevezése: STRATEGON Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. 2. em., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045577; tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. május 7-én kelt E-III/393/2007. számú határozatával engedélyezte, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság kérelmére a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-III-125/2015. számú határozatával (kelt: 2015. szeptember 30.) a Társaság 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a Kbftv. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatására jogosító engedélyét visszavonta. A Társaság közgyűlésének jogkörében eljáró egyedüli részvényes ezt követően egyebek mellett döntött a Társaság nevének megváltoztatásáról és a végelszámolási eljárás megindításáról. A Társaság új elnevezése: STRATEGON Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”. A végelszámolás kezdő napja 2015 október 1.

Tisztelettel: STRATEGON Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt

 

 

 


A Strategon Alapkezelő Zártkörűn Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy jogelődje a - Takarék Alapkezelő Zrt. - a befektetési alapok kezelését 2014. november 6. napjával átadta a Diófa Alapkezelő Zrt. részére. Így 2014. november 6-tól a Takarék alapokkal kapcsolatos dokumentációkat (Tájékoztató, Kezelési szabályzat, KIID, stb.) a 

 

Diófa Alapkezelő Zrt. honlapján érhetik el. A Takarék alapok nettó eszközértéke és a befektetési jegyek árfolyama a Diófa Alapkezelő Zrt. honlapján (www.diofaalapkezelo.hu) és a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu) található meg.

 

Az átadásról szóló hirdetmény az alábbi linken érhető el.

Részletes információkat az alábbi elérhetőségen olvashatnak. 

 

Tovább ...